Er det vanskelig å få sove skikkelig?


Er det sjelden du får ei heil natt søvn?


Her jobber eg både på kroppen og i auraen.


Dette for å samle energiene dine, og igjen få kroppen din avspent og lettare slappe av

når du skal sove.