Kjenner du at det røyner på med å være på

plass i deg selv?


Blir du lettare irritabel, sur og lei deg?


Er alt kaos og ting er vanskelig å få oversikt over?

Da kan eg hjelpe deg med å samle deg, gjennom healing og krystaller.


Her jobber eg med kroppen og auraen.


Du kan få enkle øvelsar du kan jobbe med sjøl.