REIKI  1


Reiki er en japansk healing metode

På dette kurset blir du innvia i og får lære om historia bak Reiki.

Du får lære om chakraer, og prøve deg på å gi og ta imot healing

Det blir satt av tid til prat rundt temaet.

Kurset varer i 2 dager.

Det er frivillig om ein vil gå vidare til Reiki 2.

Om du vil vil gå vidare anbefales det å vente ca en mnd . Dette for å få integrert energien frå Reiki 1

REIKI 2


På dette kurset får du forsterka enegien din.

Du blir innvia i 3 ulike symbol, og lærer deg forskjellige måtar å heale på .

Du lærer også fjernhealing

Dette blir et meir praktisk kurs, og blir mindre tid til prat.  Varer i 2 dager.

Det er frivillig å gå vidare til Reiki 3.

Vil du vidare til Reiki 3 anbefales det å vente 6 mnd, på grunn av å få integrert energiane fra Reiki 2

REIKI 3


På dette kurset forsterker du energien din enda meir.

Du blir innvia i enda ett symbol.

Lærer Reiki meditasjoner, Aurarens og å sette opp Reikigrid

Dette er også eit meir praktisk kurs, og du trener meir på å gi og ta imot healing. Varer i 2 dager

 

Om du ønsker å bli Reikilærar anbefales det å vente 1 år før du går Reiki Master kurs. Det går også over 2 dager, men du blir med på alle kursa som lærling. Og videre blir eg med deg på dine første kurs.

Planlagte kurs i 2020:


Reiki  1:   Datoer til høsten bestemmes utfra  Covid -19 situasjonen


Reiki 2: